Metsänhoidon koneellistaminen lähtee nyt vauhdilla liikkeelle


Metsänhoitotöiden jatkuva kustannusten nousu aiheuttaa harmaita hiuksia metsätalouden harjoittajille. Vuosien ponnistelusta huolimatta metsänhoidossa ei ole saavutettu samanlaista tuottavuuden nousua kuin puunkorjuussa kaksi vuosikymmentä sitten. Kuormainharvesterit syrjäyttivät metsurit hakkuutyömailta muutamassa vuodessa, kun koneiden työn jälki ja kuljettajien taidot havaittiin hyväksi myös harvennuksilla. Tärkein tekijä hakkuun koneellistamisessa oli toki tuottavuuden nousu ja sen myötä kustannusten kurissa pysyminen. Puunkorjuun tuottavuuden nousu jatkuu edelleen, joskin aiempaa hitaampana.

Metsänhoitotöissä on kuljettu eri suuntaan. Kun kustannusnousua ei ole pystytty hillitsemään, yhä useampi metsänomistaja pohtii töiden järkevyyttä ja lykkää esimerkiksi taimikonhoitoa vuosilla eteenpäin. Tämä puolestaan johtaa ojasta allikkoon. Optimiajan jälkeen raivaussahatyön hinta nousee 15 prosenttia vuodessa. Kolmen vuoden viivästyminen tuntuu vähäiseltä, mutta taimikonhoidon kustannuksia se nostaa jo 50 prosenttia. Tämän päälle tulee vielä kasvutappioita ja taloudellisesti heikommat puulajisuhteet.

Tuottavuutta metsänhoidossa pitää parantaa huomattavasti. Helpoin keino parantaa tuottavuutta on tehdä oikeita asioita oikeaan aikaan. Uusi metsä on hyvä viljellä hakkuun jälkeen ripeästi ennen heinikon ja vesakon syntymistä. Kunnollinen maanmuokkaus nopeuttaa taimien alkukehitystä ja vähentää hoitotarvetta. Taimikonhoidossa oikea-aikaisuus on avaintekijä. Tuottavuus lähtee juuri näistä oikeista valinnoista. ”Hullu paljon töitä tekee – viisas pääsee vähemmällä”. Kun turha työ on ensin minimoitu, metsänhoidon koneellistaminen voidaan perustaa tukevalle pohjalle.

Maanmuokkauksessa ja kylvössä koneellisen työn osuus on jo pitkään ollut käytännössä 100 prosenttia. Juuri nyt olemme sen hetken kynnyksellä, jolloin myös koneellinen istutus ja taimikonperkaus tulevat kilpailukykyisiksi ja yleistyvät nopeasti. Koneellistamisen edellyttämää automaatiota tukevat aistin- ja ohjaustekniikan nopea kehitys. Konetyössä voidaan yhdistää eri työvaiheita ja eri työlajeja kannattavasti keskenään. Esimerkiksi terveyslannoitus voidaan yhdistää koneelliseen istutukseen tai varhaisperkaukseen. Energiapuun korjuun lisääntyminen luo myös mahdollisuuksia suunnitella uudenlaisia koneita ja toimenpideketjuja metsänhoitoon.

Työn laatu koneellisissa töissä on osoittautunut varsin hyväksi. Koneita ei kuitenkaan kannata viedä aivan ääriolosuhteisiin. Kuljettajan ammattitaito on avaintekijä sekä laadussa että tuottavuudessa. Ammattitaitoisten kuljettajien saatavuuteen – erityisesti koulutukseen - tulee kiinnittää kasvavaa huomiota. Se on kuitenkin pienempi ponnistus kuin laajarunkokoneiden virta Aasiasta Suomeen työkauden alkaessa ja koulutuksen järjestäminen tälle pääosin kielitaidottomalle joukolle. Työvoimapula on jo tällä hetkellä todellisuutta. Suomessahan jää iso osa tarpeellisista metsänhoitotöistä toteuttamatta. Työvoima on kustannusten ohella tärkein syy miksi koneellistamisessa on syytä edetä ripeästi.

UPM Metsä on alusta lähtien osallistunut aktiivisesti metsänhoitotöiden koneellistamiseen. Esimerkkeinä ovat muun muassa Pentin Paja Oy:n Naarva –varhaisperkauslaite sekä aivan uusi UPM:n ja Risutekniikka Ky:n automaattisella taimensyötöllä varustettu istutuskone. Koneet ovat esillä FinnMETKO –näyttelyssä Jämsässä 30.8. – 1.9. Kannattaa käydä tutustumassa! Katso myös video uudesta istutuskoneesta työmaallaan.   

Jyri Schildt

0 kommenttia

Ei lähetettyjä kommentteja
Lisää kommentti
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista
*
Vahvista kirjoittamalla kuvassa oleva teksti.

Lisää kommentti
Lähettämällä kommentin hyväksyt sivuston käyttöehdot.
Lue kommentointiohjeet

Blogaaja

Jyri Schildt, Metsänhoitopäällikkö
bloggerimage
Jyri Schildtillä on vankka kokemus metsänhoidosta ja –metsätaloudesta: 28 vuotta UPM:n ja sen edeltäjäyhtiöiden palveluksessa. Hän vastaa UPM:n omistamien metsien hoidosta Suomessa, ja on myös itse metsänomistaja.

Tutustu muihin blogaajiimme.

Kaikki blogit blogiarkistossa.
Tilaa RSS-syöte