Metsä on sijoituskohde joka kasvaa varmasti. Metsää ei saa silti unohtaa oman onnensa nojaan, vaan tarvittavat toimenpiteet tulee tehdä oikein ja ajallaan. Vaikka metsänhoidon kvartaali on lähes 25 vuotta, ei tarpeellisten toimenpiteiden lykkääminen ole järkevää metsän eikä lompakkosi kannalta.
 
 

 Terve metsä kasvaa joka vuosi

 
​Metsänuudistamisen viivästyttäminen ei ole taloudellisesti järkevää. Päätehakkuuikäisen metsän kasvu on päättynyt ja metsä ei tuota enää. Jos metsänomistajalla on esimerkiksi pankkilainaa, jokainen vuosi jonka metsänuudistamista siirtää aiheuttaa lainan koron suuruisen euromääräisen tappion – lisäksi tulee huomioida uuden puusukupolven kasvuun lähtemisen tuomat tuotot. Terve metsä kasvaa joka vuosi!
 
 

 Ajoita hoitotoimenpiteet oikein

 
Myös hoitotoimenpiteiden oikea-aikaisuus ratkaisee. Istutustyön ajankohta vaikuttaa luonnollisesti siihen kuinka nopeasti metsä pääsee kasvuun: mitä nopeammin työ tehdään sitä nopeammin kasvu alkaa. Tekemättä jäänyt taimikonhoito johtaa nuoren metsän kunnostushakkuutarpeeseen jo kymmenmetrisenä. Jos taas taimikonhoito tehdään ajallaan, se mahdollistaa metsän kasvattamisen suoraan ensiharvennusvaiheeseen; Etelä-Suomessa ensiharvennus voidaan tehdä jo 14-17 metrisenä ja se on taloudellisesti kannattava.
 
AIHEESEEN LIITTYVÄÄ
 
 

 Aktiivinen metsänhoito tuottaa

 
Oikea-aikainen hoito johtaa tutkitusti taloudellisesti parhaaseen lopputulokseen. Puukaupassa päätökset perustuvat liian paljon kantohintaan, jolla ei kuitenkaan ole pitkällä aikavälillä kovin suurta merkitystä. Muutaman vuoden kantohintatarkastelua tärkeämmäksi nousee se, että metsää hakataan ja hoidetaan aktiivisesti.