Varpushaukka

Accipiter nisus, Sparvhök
29–41 cm, siipiväli 58–80 cm, 13 000 paria

Varpushaukka on lyhyt- ja leveäsiipinen petolintu. Sen siivenkärjet ovat tylpät ja pyrstö pitkä. Varpushaukka muistuttaa kookkaampaa sukulaistaan kanahaukkaa. Koiras on naarasta pienikokoisempi. Varpushaukan lentorata matkalennossa on aaltomainen: nopeita siiveniskuja seuraa liito, jonka aikana se menettää korkeuttaan (vrt. kanahaukka). Nuorilla ja vanhoilla varpushaukoilla on poikittaisjuovainen vatsapuoli. Niillä on värityksessä eroja selkä- ja vatsapuolella. Varpushaukka talvehtii Euroopassa, ja osa Suomessa. Täällä talvehtivat yksilöt hakeutuvat taajamiin ja linturuokintojen läheisyyteen. Varpushaukka pesii mieluiten nuorissa kuusitiheiköissä. Se on Etelä- ja Keski-Suomessa hiirihaukan ohella runsain petolintu. Varpushaukka saalistaa lintuja, jotka ovat harvoin rastaita suurempia.


Tee testi: Mikä lintu olet? »


Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Raita, Rauduskoivu, Kuusi, Mänty, Kataja
  • Pieni metsäsanasto

    • L M

      Metsä

      Ekosysteemi, joka on puuston ja muun kasvillisuuden peittämä. Metsään kuuluvat maaperä sekä siihen liittynyt elollinen luonto. Metsäekosysteemi ja siihen kuuluvat lajistot ovat jatkuvassa muutostilassa.