Valkoselkätikka

​Dendrocopos leucotos, Vitryggad hackspett
25–28 cm, 20 paria, äärimmäisen uhanalainen

Valkoselkätikka on käpytikkaa hieman suurempi. Valkoselkätikalta puuttuvat käpytikan valkoiset hartialaikut, mutta sen sijaan sen takaselkä on valkoinen (etuselkä musta). Valkoselkätikan kupeet ovat viiruiset ja alaperä vaaleanpunainen. Koiraan koko päälaki on punainen, naaraan taas musta. Valkoselkätikan rummutus on voimakas ja sen kesto on 1,1–1,4 sekuntia. Valkoselkätikka talvehtii Suomessa tehden vaelluksia. Sitä esiintyy lehtimetsissä ja lehtipuuvaltaisissa sekametsissä, joissa on runsaasti lahoavaa lehtipuuta. Valkoselkätikka syö lahoavissa lehtipuissa eläviä hyönteisiä. Se hyötyi aikanaan metsäpalojen jälkeen syntyneistä koivumetsistä ja myöhemmin kaskikulttuurista. Valkoselkätikan nykyinen kanta on hyvin niukka.

Tee testi: Mikä lintu olet? »


Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Raita, Rauduskoivu, Kuusi, Mänty, Kehnäsieni
  • Pieni metsäsanasto

    • L M S

      Metsä

      Ekosysteemi, joka on puuston ja muun kasvillisuuden peittämä. Metsään kuuluvat maaperä sekä siihen liittynyt elollinen luonto. Metsäekosysteemi ja siihen kuuluvat lajistot ovat jatkuvassa muutostilassa.