Valkoselkätikka

​Dendrocopos leucotos, Vitryggad hackspett
25–28 cm, 20 paria, äärimmäisen uhanalainen

Valkoselkätikka on käpytikkaa hieman suurempi. Valkoselkätikalta puuttuvat käpytikan valkoiset hartialaikut, mutta sen sijaan sen takaselkä on valkoinen (etuselkä musta). Valkoselkätikan kupeet ovat viiruiset ja alaperä vaaleanpunainen. Koiraan koko päälaki on punainen, naaraan taas musta. Valkoselkätikan rummutus on voimakas ja sen kesto on 1,1–1,4 sekuntia. Valkoselkätikka talvehtii Suomessa tehden vaelluksia. Sitä esiintyy lehtimetsissä ja lehtipuuvaltaisissa sekametsissä, joissa on runsaasti lahoavaa lehtipuuta. Valkoselkätikka syö lahoavissa lehtipuissa eläviä hyönteisiä. Se hyötyi aikanaan metsäpalojen jälkeen syntyneistä koivumetsistä ja myöhemmin kaskikulttuurista. Valkoselkätikan nykyinen kanta on hyvin niukka.

Tee testi: Mikä lintu olet? »


Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Raita, Rauduskoivu, Kuusi, Mänty, Kehnäsieni
  • Pieni metsäsanasto

    • L M S

      Luonnon monimuotoisuus

      Sillä tarkoitetaan lajien välistä ja niiden sisäistä perimän aiheuttamaa vaihtelua, lajien ja niiden elinympäristöjen runsauden vaihtelua ja myös elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutusta.