Ukonsieni

Stolt fjällskivling, Macrolepiota procera

Ukonsieni on kooltaan suuri. Sen lakki on nuorena lähes pallomainen, sitten laakeneva ja lautasmainen. Lakin keskelle jää usein tylppä kohouma. Väriltään se on vaaleapohjainen ja kauttaaltaan ruskeasuomuinen. Heltat ovat irtotyviset, tiheässä ja valkoiset. Jalka on pitkä, solakka ja kauttaaltaan valko-ruskeavöinen. Jalan yläosassa on helposti irtoava ulkoneva rengas. Malto on pähkinäntuoksuista. Ukonsieni kasvaa polkujen varsilla, puutarhoissa, tienvarsilla, lehdoissa ym. kulttuurin vaikuttamilla paikoilla. Se on karikkeenlahottaja ja erinomainen ruokasieni.

Tee testi: Mikä sieni olet? »


Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kuusi, Mänty, Rauduskoivu, Haaparousku, Haavanpunikkitatti
 • Pieni metsäsanasto

  • K L M

   Metsikkö

   Kasvupaikaltaan, puustoltaan ja käsittelytarpeiltaan yhtenäinen metsän osa, metsikkökuvio.

   Metsä

   Ekosysteemi, joka on puuston ja muun kasvillisuuden peittämä. Metsään kuuluvat maaperä sekä siihen liittynyt elollinen luonto. Metsäekosysteemi ja siihen kuuluvat lajistot ovat jatkuvassa muutostilassa.

   Metsämaa

   Metsätalouden maata, jolla puu kasvaa vuosittain keskimäärin yli kuutiometrin hehtaaria kohti.

   Metsätie

   Yksityistie, joka on tarkoitettu ensisijaisesti metsätalouden kuljetuksiin. Metsätien rakentamiseen tai perusparannukseen voi saada avustusta Kemera-varoista.