Suot ja FSC®

Ojittamattomat ja vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset suot ovat FSC®:n mukaan aina säästettäviä kohteita. Videolla Suomen FSC-yhdistyksen pääsihteeri Anniina Kostilainen ja UPM:n ympäristöasiantuntija Juha-Matti Valonen keskustelevat niiden merkityksestä. UPM tarjoaa asiakkailleen mahdollisuutta liittyä UPM:n FSC®-sertifiointiryhmään (FSC®-C109750)


Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsäsertifiointi, UPM Metsäsertifiointipalvelu, FSC® Metsäsertifiointi, FSC®-leimikon suunnittelu, FSC®-metsäsuunnitelma
  • Video

  • Pieni metsäsanasto

    • F M S

      Suotyyppi

      Luonnontilaiset suot luokitellaan niiden viljavuuden, märkyyden, puuston ja muun kasvillisuuden perusteella erilaisiin suotyyppeihin.