Sääksi eli kalasääski

​Pandion haliaetus, Fiskgjuse
52–60 cm, siipiväli 152–167 cm, 1 000 paria

Sääksi on pitkäsiipinen, alta vaalea ja päältä ruskea petolintu. Liidossa sen siivet ovat alaspäin kuperat. Kalastaessaan Sääksi lekuttelee ja syöksyy jalat edellä kalan kimppuun. Se talvehtii Afrikassa ja viipyy Suomessa huhtikuusta syyskuuhun. Sääksi pesii kalaisten vesistöjen äärellä suuren puun latvassa, tai soilla matalissakin rämemännyissä. Sääksen pesäpuut on rauhoitettu luonnonsuojelulailla. Suurin osa tämänhetkisistä pesistä on ihmisen rakentamilla pesäalustoilla. Pesinnän onnistumisen turvaamiseksi metsänhoito- ja korjuutoimia ei tehdä pesimäaikaan sääksen pesän läheisyydessä. Pesimäajan ulkopuolella pesäpuun läheisyydessä voidaan tehdä varovaisia hakkuita, joilla estetään lähimetsän kasvaminen niin, että pesä jäisi ympäröivien puiden latvusten katveeseen. Suomessa Sääksisäätiö ohjaa sääksen seuranta- ja suojelutyötä.


Tee testi: Mikä lintu olet? »


Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Luonnonmetsät, Uhanalainen rupilisko METSO-verkostohankkeessa, Raita, Rauduskoivu, Kuusi
  • Pieni metsäsanasto

    • H L M

      Hakkuusuunnitelma

      ​Tietyltä alueelta tiettynä ajanjaksona puutavaralajeittain hakattavaksi suunniteltu puumäärä, joka voidaan hakata kestävyyttä vaarantamatta. Tutuin esimerkki siitä on yksittäisen tilan metsäsuunnitelman mukaiset hakkuuehdotukset seuraavalla 10-vuotiskaudella.