Uhanalainen rupilisko METSO-verkostohankkeessa

​UPM on ollut mukana METSO-verkostohankkeessa  ”Ilmastonmuutos metsässä - rupilisko huippumalliksi, METSO turvaverkostoksi”. Hankkeen tavoitteena oli edistää rupiliskon suojelua ja lajin huomioimista metsätalouden toimissa sekä lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksista lähiluontoon.

Rupilisko (Triturus cristatus) on salamantereihin kuuluva sammakkoeläin. Laji on rauhoitettu ja suojeltava laji Suomessa. Rupilisko elää ja viihtyy lehtipuuvaltaisissa metsissä. Keväällä se siirtyy makeavetisiin lampiin kutemaan. Uudet yksilöt elävät lammissa kesän yli ja syksyn tullessa ne siirtyvät maalle, jolloin muodonvaihdos tapahtuu. Metsissä kantojen muodostamat suojaisat onkalot ja lahopuu ovat tärkeitä suoja- ja ravintoresursseja. Rupiliskoa uhkaa lisääntymislampien kuivahtaminen kesällä ennen uuden sukupolven siirtymistä maalle. Ilmastonmuutos voi vaikuttaa rupiliskon menestymiseen mm. lumimäärän vähenemisen ja lauhojen tai vähälumisten talvien kautta. 
 
UPM oli merkittävä yhteistyökumppani hankkeessa, sillä kolmasosa Manner-Suomessa olevista rupiliskolammista on UPM:n omistamilla mailla. Rupiliskon suojelutoimina kaivettiin 21 uutta lisääntymislampea ja ennallistettiin lampien välialueiden vesitaloutta.

Hankkeen ansiosta rupilisko osataan nykyisin ottaa huomioon  osana normaalia metsänhoitoa mm. säästämällä puustoa rupiliskolampien rannoilla. 

Lue lisää METSO-ohjelmasta» 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

METSO – Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, Luonnonmetsät, Sääksi eli kalasääski, Kanahaukka, Maakotka
  • Pieni metsäsanasto

    • E L M

      Ennallistaminen

      ​Tietyn alueen palauttaminen mahdollisimman lähelle sellaista tilaa, joka sillä olisi ilman ihmisen vaikutusta.