Pyy

​Bonasa bonasia, Järpe
34–39 cm, 260 000 paria

Pyy on pyöreänoloinen kanalintu, joka on selvästi teertä ja metsoa pienempi. Se on ruskean harmaankirjava ja sen pyrstössä on musta kärkivyö. Koiraan kurkku on musta. Päälaella on pieni töyhtö. Pyyn laulu on korkea ja terävä vihellys. Lentoon lähtevän linnun tunnistaa hurisevasta äänestä. Muuten pyy on hiljainen ja jää helposti havaitsematta. Se on paikkalintu. Pyy on runsain kanalintumme, joka viime vuosikymmeninä on taantunut mm. soiden ojitusten vuoksi. Pyy viihtyy tiheissä seka- ja havumetsissä, joissa aluskasvillisuus tarjoaa suojapaikkoja pedoilta. Talvella pyyn pääravintoa ovat leppien ja koivujen norkot. Pyy pesii siellä, missä on kuusimetsiä. Sillä ei ole ryhmäsoidinta kuten teerellä ja metsolla.

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Rauduskoivu, Kuusi, Mänty, Kehnäsieni, Lehtokeltavalmuska
  • Pieni metsäsanasto

    • L M S

      Luonnon monimuotoisuus

      Sillä tarkoitetaan lajien välistä ja niiden sisäistä perimän aiheuttamaa vaihtelua, lajien ja niiden elinympäristöjen runsauden vaihtelua ja myös elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutusta.