Puukaupan ajoitus

​Puukaupan sopivaan ajoitukseen voi vaikuttaa monta tekijää. Metsässä saattaa olla metsänhoidollisessa mielessä hakkuutarpeita. Hyvällä metsänhoidolla, johon kuuluu myös puuston hakkuu, varmistetaan metsien tuotto myös jatkossa. Joskus viivyttely voi olla tappiollista. Puukauppa on ajankohtainen ainakin silloin, kun kasvu on hiipunut vähäiseksi. Lahoava puusto saattaa joskus jopa vähentää metsän arvoa. Harvennushakkuut ja myös uudistushakkuut ovat metsänhoitoa, niinpä on tärkeää huolehtia myös puukaupoin metsän hyvinvoinnista. Hyvin hoidettu metsä varmistaa paremmin sen, että puukauppaakin voi tehdä säännöllisesti.

Metsänomistajalla voi olla taloudellisia tarpeita tehdä puukauppaa. Usein metsäomaisuus on merkittävä tulonlähde, säännöllisesti tai kertaluontoisemmin. Taloudellisen hyödyntämisen mahdollisuus katsotaan aina kohteen mukaan niin, että metsän tuottaa myös jatkossa.

Puukauppaa suunnitellessa kannattaa ottaa yhteyttä UPM:n metsäammattilaiseen. Hänen avullaan on helppo tarkistaa metsien hakkuutarpeet ja suunnitella hakkuut tukemaan myös metsänomistajan taloutta. Kartoitus tehdään metsänomistajan toiveita ja tavoitteita kuunnellen.

Lue vinkkejä puukauppaan - Metsäsi kertoo milloin on puukaupan aika»

 
 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Uudistushakkuu , Milloin on oikea aika tehdä puukauppaa?, Mitä minun pitää ottaa huomioon puukauppaa suunnitellessani? , Puukaupan kulku, Harvennushakkuut
puukaupan ajoitus
 • Pieni metsäsanasto

  • H K P U

   Hakkuu

   ​Metsässä tehtävä puun kaato, karsinta ja katkonta eri puutavaralajeiksi.

   Hakkuusuunnitelma

   ​Tietyltä alueelta tiettynä ajanjaksona puutavaralajeittain hakattavaksi suunniteltu puumäärä, joka voidaan hakata kestävyyttä vaarantamatta. Tutuin esimerkki siitä on yksittäisen tilan metsäsuunnitelman mukaiset hakkuuehdotukset seuraavalla 10-vuotiskaudella.

   Harvennushakkuu

   ​Hakkuuta, jossa puita poistamalla annetaan kasvutilaa metsikön parhaiden puiden latvuksille ja juuristoille. Harvennuksen tarkoituksena on lisätä jäljelle jäävien puiden kasvua ja arvoa. Harvennushakkuita tehdään tavallisesti 2–3 kertaa ennen uudistushakkuuta ja kerrallaan poistetaan noin kolmasosa puustosta.