Punakylkirastas

​Turdus iliacus, Rödvingetrast
19–23 cm, 2 100 000 paria

Punakylkirastas on pieni rastas, jolla on vaalea silmäkulmanjuova ja ruosteenpunaiset kupeet. Selkäpuoli on tumma, vatsapuoli vaalea, ja rinnassa sekä kupeilla näkyy viirutusta. Punakylkirastas on äänekäs. Jos sen pesälle sattuu, se varoittelee aktiivisesti rätisten. Punakylkirastaan laulu on kaksiosainen: reipas kuuluva alkuosa, ja vaimeampi kitisevä jälkiosa. Vaikka laulun rakenne on kaikkialla sama, se vaihtelee alueellisesti paljon. Laulusta on erotettavissa mittaamaton määrä alueellisia murteita. Kutsuääni punakylkirastaalla on venyvä ”tsiii”, joka on tavallisin syyskuun lopun ja lokakuun alun yötaivaan äänistä punakylkirastaiden pitäessä yhteyttä toisiinsa öisissä muuttoparvissa. Punakylkirastas talvehtii Euroopassa, ja viipyy Suomessa huhtikuusta lokakuuhun. Se on satunnainen talvivieras, etenkin hyvinä pihjalanmarjatalvina. Punakylkirastas on Suomen neljänneksi runsain pesimälaji. Räkättirastas on maan eteläosissa paikoin runsaampi. Punakylkirastas pesii monenlaisissa metsissä, aukeiden reunoissa, mutta välttelee karuja männiköitä.

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Rauduskoivu, Kuusi, Mänty, Kehnäsieni, Lehtokeltavalmuska
  • Pieni metsäsanasto

    • L M S

      Sekametsä

      Kahden tai useamman puulajin muodostama metsikkö. Nykyään pyritään metsiä kasvattamaan usein sekametsinä ja niin, että myös viljellen uudistetuissa havumetsissä on noin 10 %:n lehtipuuosuus.