Mitä puut tekevät talvella?

Suomessa, kuten muuallakin pohjoisella havumetsävyöhykkeellä, elävien puulajien vuosirytmi on sopeutunut kylmään talveen, jolloin olosuhteet kasvulle ovat epäedulliset.

Puut ovat talvella lepotilassa jolloin uutta kasvua ei tapahdu ja muutkin biologiset prosessit ovat lähes pysähtyneet. Puut eivät kuitenkaan talvehdi täysin elottomina, vaan jotkin elintoiminnot jatkuvat, joskin hyvin hitaina. Myös yhteyttämistä ja haihdutusta voi tapahtua myös talvella, kun lämpötila nousee tarpeeksi korkealle. Puiden juuret voivat kasvaa talvilevonkin aikana.

Lue lisää metsiemme puulajeista»

  

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Puutkin lepäävät, Millainen talvi on puille raskain?
puun talvi
  • Pieni metsäsanasto

    • D

      d.d.

      ​Degree days. Vuotuisen kasvukauden pituutta kuvaava lämpösumma, joka osaltaan vaikuttaa myös puiden kasvuun. Lämpösumma muodostuu kasvukausittain laskemalla yhteen vuorokausien keskilämpötilan +5 Celsius-astetta ylittävä osa.