Pikkutikka

​Dendrocopos minor, Mindre hackspett
14–16,5 cm, 5 000 paria

Pikkutikka on nimensä mukaisesti pieni, vain peipon kokoinen tikka. Se on mustan, valkoisen ja punaisen kirjava kuten selvästi isokokoisemmat käpy- ja valkoselkätikkakin. Punaista on kuitenkin vain koiraan päälaella. Selän valkea ulottuu ylemmäs kuin valkoselkätikalla, ja alaperä on valkoinen. Kupeilla näkyy heikkoa viirutusta. Pikkutikan laulu on tasainen sarja, joka muistuttaa hieman käenpiian laulua. Rummutus on nopea ja se kestää noin 1,2–1,8 sekuntia. Pikkutikka talvehtii Suomessa, ja tekee vaelluksia. Se viihtyy lehtimetsissä, metsälain turvaamilla lehtipuustoisilla rantaluhdilla ja muissa rantametsissä, joissa on lahoavaa lehtipuuta.


Tee testi: Mikä lintu olet? »


Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Raita, Koivunkantosieni, Känsätuhkelo, Metsien monimuotoisuus, Arvokkaat elinympäristöt
 • Pieni metsäsanasto

  • L M

   Metsä

   Ekosysteemi, joka on puuston ja muun kasvillisuuden peittämä. Metsään kuuluvat maaperä sekä siihen liittynyt elollinen luonto. Metsäekosysteemi ja siihen kuuluvat lajistot ovat jatkuvassa muutostilassa.

   Metsälaki

   Suomen metsien hoitoa ja käyttöä ohjaa ja säätelee metsälaki. Sitä sovelletaan kaikkien omistajaryhmien metsätalousmailla. Metsälain tavoitteena on edistää metsien kestävää käyttöä ja monimuotoisuutta. Metsälakia uudistettiin vuoden 2014 alusta, jotta se vastaisi paremmin metsänomistajien tavoitteissa ja metsäsektorin toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin.