Palokärki

Dryocopus martius, Spillkråka
40–46 cm, 11 000 paria

Palokärki on musta variksen kokoinen tikka. Koiraan päälaki ja naaraan päälaen takaosa ovat punaiset. Silmät ovat valkeat ja nokka vaalea. Palokärjen lento on tunnusomaista, hoippuvaa. Palokärki on läpi vuoden äänekäs, mutta kesällä kuitenkin hiljaisempi. Palokärki päästelee kuuluvia huutoja ja huutosarjoja. Keväinen rummutussarja on hyvin voimakas ja kantava, sen kesto on noin 2–3 sekuntia. Palokärki talvehtii Suomessa. Se viihtyy monenlaisissa metsissä, ja tekee pesänsä kookkaisiin haapoihin tai mäntyihin. Palokärki on kolopesijä. Se syö kekomuurahaisia ja lahopuiden hevosmuurahaisia. Palokärki hyötyy säästöpuista ja hevosmuurahaisten suosimien puiden säästämisestä hakkuiden yhteydessä.

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsien rakenne, Rauduskoivu, Kuusi, Mänty, Kehnäsieni
  • Pieni metsäsanasto

    • L M S

      Metsä

      Ekosysteemi, joka on puuston ja muun kasvillisuuden peittämä. Metsään kuuluvat maaperä sekä siihen liittynyt elollinen luonto. Metsäekosysteemi ja siihen kuuluvat lajistot ovat jatkuvassa muutostilassa.