Palokärki

Dryocopus martius, Spillkråka
40–46 cm, 11 000 paria

Palokärki on musta variksen kokoinen tikka. Koiraan päälaki ja naaraan päälaen takaosa ovat punaiset. Silmät ovat valkeat ja nokka vaalea. Palokärjen lento on tunnusomaista, hoippuvaa. Palokärki on läpi vuoden äänekäs, mutta kesällä kuitenkin hiljaisempi. Palokärki päästelee kuuluvia huutoja ja huutosarjoja. Keväinen rummutussarja on hyvin voimakas ja kantava, sen kesto on noin 2–3 sekuntia. Palokärki talvehtii Suomessa. Se viihtyy monenlaisissa metsissä, ja tekee pesänsä kookkaisiin haapoihin tai mäntyihin. Palokärki on kolopesijä. Se syö kekomuurahaisia ja lahopuiden hevosmuurahaisia. Palokärki hyötyy säästöpuista ja hevosmuurahaisten suosimien puiden säästämisestä hakkuiden yhteydessä.

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsien rakenne, Rauduskoivu, Kuusi, Mänty, Kehnäsieni
 • Pieni metsäsanasto

  • L M S

   Sekametsä

   Kahden tai useamman puulajin muodostama metsikkö. Nykyään pyritään metsiä kasvattamaan usein sekametsinä ja niin, että myös viljellen uudistetuissa havumetsissä on noin 10 %:n lehtipuuosuus.

   Säästöpuu

   Avohakkuualoille pysyvästi jätettävät puut tai puuryhmät, joiden tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta ja kaunistaa maisemaa.