Nuolihaukka

​Falco subbuteo, Lärkfalk
29–35 cm, siipiväli 70–84 cm, 2 800 paria

Nuolihaukka on jalohaukka, jolla on kapeat ja pitkät siivet. Se on taitava ja nopea lentäjä. Vanhalla linnulla on musta, valkoiseen rajoittuva viiksijuova ja läheltä erottuva punaruskea alaperä. Vatsapuoli on pitkittäisviiruinen. Nuolihaukka talvehtii Afrikassa. Suomessa se pysyy pääosin toukokuusta syyskuuhun. Nuolihaukka pesii monentyyppisissä metsissä, mutta suosii männikköisiä saaria, niemiä ja muita ranta-alueita. Pesä on usein vanhassa variksen pesässä. Nuolihaukan reviirillä on aukeita alueita, joilla se saalistaa pieniä lintuja ja kesällä sudenkorentoja. Se syö jaloissa pitämiään sudenkorentoja lentäessään.

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Raita, Rauduskoivu, Kuusi, Mänty, Kataja
  • Pieni metsäsanasto

    • L M

      Luonnon monimuotoisuus

      Sillä tarkoitetaan lajien välistä ja niiden sisäistä perimän aiheuttamaa vaihtelua, lajien ja niiden elinympäristöjen runsauden vaihtelua ja myös elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutusta.