Mitä minun pitää ottaa huomioon puukauppaa suunnitellessani?

​Tuottavan metsätalouden kulmakivet ovat puuston tuottokyvystä huolehtiminen ja puukauppa. Puukauppaa ja metsänhoitoa kannattaa tehdä metsäsuunnitelman mukaan, mikä auttaa sinua saavuttamaan parhaan puuntuotannollisen kasvutuoton.

Harvennushakkuilla puuston kehitystä ohjataan mahdollisimman nopeasti arvokkaaksi tukkipuuksi jaja uudistushakkuissa vanhojen puiden alentunut kasvukyky korvataan terhakkailla ja elinvoimaisilla puuntaimilla.

Metsäsuunnitelmaan perusten puukauppaa ja puun myyntituloja on helppo myös suunnitella pitkäjänteisesti osana metsänomistajan taloutta. Hakkuiden ja puukaupan lähtökohtana ovat aina metsänomistajan toiveet ja tavoitteet.

Onnistunut puukauppa alkaa yhteydenotolla metsäasiakasvastaavaan, joiden yhteystietoja voit hakea joko henkilön tai paikkakunnan nimellä Yhteystiedot-osiossa.

Lue lisää UPM Metsäsuunnitelmasta.
 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Puukaupan ajoitus, Milloin on oikea aika tehdä puukauppaa?, Metsäkäynti, Metsänomistamisen erilaiset tavoitteet, Metsänhoidon tavoitteet
  • Pieni metsäsanasto

    • H K M U

      Metsäsuunnitelma

      Metsätilalle tehty metsien hoito- ja käyttösuunnitelma. Tavallisesti suunnitelma tehdään 10 vuodeksi ja siihen sisältyy metsäkartta kuviokohtaisine metsätietoineen ja toimenpide-ehdotuksineen.