Milloin on oikea aika tehdä puukauppaa?

​Harvennushakkuut kannattaa tehdä metsäsuunnitelman mukaan, jotta puusto kehittyy arvokkaaksi tukkipuuksi mahdollisimman nopeasti, tavoitteidesi mukaan. Puuston kasvun kannalta uudistushakkuut kannattaa tehdä, kun ikääntyvän puuston kasvu hiipuu heikoksi.

Uudistuskypsää metsää ei kannata seisottaa, sillä puuston arvokasvu ei enää merkittävästi lisäänny ja riski metsätuhoihin ja tuottotappioihin kasvaa. Harvennushakkuut kannattaa myös tehdä oikea-aikaisesti, jotta puuston kasvu ja elinvoimaisuus säilyy.

Saat apua ja neuvoja puukaupan ajoittamiseen metsäasiakasvastaavaltasi.

Lue lisää UPM Puukaupasta.

  

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Puukaupan ajoitus, Harvennushakkuut, Uudistushakkuu , Teeri, Mitä minun pitää ottaa huomioon puukauppaa suunnitellessani?
  • Pieni metsäsanasto

    • H U

      Uudistushakkuu

      Metsän hakkuutapa. Sen tarkoituksena on uuden puusukupolven tuottaminen. Tavallisimman uudistushakkuut ovat avohakkuu ja siemenpuuhakkuu.