Millainen talvi on puille raskain?

Puiden vuosirytmi riippuu lämpötilasta ja valon määrästä. Normaaleista vuodenajan keskiarvoista suuresti poikkeavat lämpötilat voivat olla puille stressaavia.

Kovat pakkaset aikaisin syksyllä voivat olla ongelmallisia, sillä kylmänkestävyyden kehittyminen tapahtuu vaiheittain päivän lyhenemisen ja kylmäsumman kertymisen seurauksena. Jos kevättalvella, jolloin valoa on jo runsaasti, on pitkä hyvin lauha jakso, voivat puut päätellä lämpösummakertymän ja päivän pituuden perusteella kevään tulleen. Tällöin puiden pakkasenkestävyys alenee puussa tapahtuvan biologisen aktivoitumisen seurauksena. Tämän jälkeinen kova pakkasjakso voi aiheuttaa puulle vahinkoa alentuneesta kylmänkestävyydestä johtuen.

Kevättalvella suuret lämpötilan vaihtelut altistavat puita myös kuivumiselle kun haihdutus lisääntyy, mutta puu ei saa imettyä jäisestä maasta vettä haihdutetun tilalle. Keskimääräisiä lämpötiloja noudatteleva talvisää lienee puille helpointa.

Tee testi: Mikä puulaji olet? » 
 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Puutkin lepäävät, Metsänomistamisen erilaiset tavoitteet, Lannoitus, Jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet, Metsiemme ruokasieniä
talvimetsä
  • Pieni metsäsanasto

    • D K M

      Metsä

      Ekosysteemi, joka on puuston ja muun kasvillisuuden peittämä. Metsään kuuluvat maaperä sekä siihen liittynyt elollinen luonto. Metsäekosysteemi ja siihen kuuluvat lajistot ovat jatkuvassa muutostilassa.