Oman auton käyttö

​Oman auton metsätalouskäytöstä aiheutuvat oman auton kustannukset vähennetään ilman omavastuuosuutta ja ylärajaa. Tällaisia ajoja ovat esimerkiksi varsinaisiin metsänhoitotöihin ja puutavaran hakkuutöihin, kuten myös myrskytuhojen tarkistukseen ja leimikon suunnitteluun, suuntautuvat oman asunnon ja metsän väliset matkat. Myös muut kuin metsätilalle tehdyt, metsätalouteen liittyvät ajot, ovat vähennyskelpoisia, kuten esimerkiksi UPM:n toimistolle suuntautuva matka puukaupan tekoon tai metsätalouden koneiden ja tarvikkeiden hankintakäynnit. Oman auton metsätalouskäytöstä aiheutuvana menona voi muun selvityksen puuttuessa vähentää kaavamaisena vähennyksenä 0,25 euroa/km. Auton metsätalouskäytöstä kannattaa pitää ajopäiväkirjaa, josta ilmenee vähintään matkan ajankohta ja kohde sekä matkan tarkoitus ja ajokilometrit. Tarvittaessa ajopäiväkirjalla voi osoittaa perustelut matkakuluvaatimukselleen.

Tahdotko hoitaa metsäveroilmoituksen vaivattomasti? Tutustu UPM Metsäveropalveluun» 

 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsänhoitotyöt, Metsäkäynti, Kemera-tuki, Metsänlannoitus, Metsävähennyspohja
 • Pieni metsäsanasto

  • L M

   Metsäveroilmoitus

   Metsänomistaja tekee vuosittain metsäveroilmoituksen, jossa ilmoitetaan kaikki metsätaloudesta verovuoden aikana saadut tulot ja kaikki metsätaloudesta maksetut menot.

   Metsäverotus

   Metsätalouden tulosta maksettava vero, joka on vuoden 2005 jälkeen perustunut myynneistä kertyneisiin tuloihin vähennysten jälkeen.