Metsäveromuistiinpanot

​Metsätalouden muistiinpanojen tekeminen on tärkeä osa hyvää taloudenpitoa. Puun myyntituloista verottaja saa tiedot metsätalouden veroilmoitusten lisäksi myös puun ostajalta. Vähennysten ilmoittaminen ja sitä mukaa verosäästöjen saaminen on sen sijaan pelkästään metsänomistajan huolellisuuden varassa. Usein vähennykset kertyvät monista eri kulueristä ja muistiinpanojen avulla varmistat myös sen, että saat sinulle kuuluvat vähennykset hyödyksesi. Säilytä tositteita ja muistiinpanoja liitteineen verovuoden päättymisestä seuraavat kuusi vuotta. Verottaja voi pyytää muistiinpanoja ja niiden liitteitä tarkastettavaksi.

Tahdotko hoitaa metsäveroilmoituksesi vaivattomasti? Tutustu UPM metsäveropalveluun»  

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsänhoitotyöt, Kemera-tuki, Oman auton käyttö, Metsänlannoitus, Metsävähennyspohja
 • Pieni metsäsanasto

  • M

   Metsäveroilmoitus

   Metsänomistaja tekee vuosittain metsäveroilmoituksen, jossa ilmoitetaan kaikki metsätaloudesta verovuoden aikana saadut tulot ja kaikki metsätaloudesta maksetut menot.

   Metsäverotus

   Metsätalouden tulosta maksettava vero, joka on vuoden 2005 jälkeen perustunut myynneistä kertyneisiin tuloihin vähennysten jälkeen.