Kemera-tuki

Kemera-hankkeiden menot eliminoivat kemera-tukien verotusta. Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiset (kemera) tuet säädettiin vuoden 2012 alusta lukien veronalaiseksi tuloksi. Samalla tuettavaan hankkeeseen metsänomistajan maksamat menot tulivat täysimääräisesti vähennyskelpoisiksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että taimikon hoitotyöstä maksettu lasku on kokonaan vähennyskelpoinen, vaikka taimikonhoitoon olisi saatu kemera-tukea. Jos kemera-hankkeessa maksetut menot ovat suuremmat kuin hankkeeseen myönnetty tuki, kemera-tuesta ei vähennysten jälkeen jää verotettavaa tuloa - kuten asian laita usein on. Metsänomistajan omana työnä tekemästä kemera-hankkeesta, kuten taimikonhoidosta, hän voi vähentää hankkeeseen kohdistuvat kulut, mukaan lukien oman auton käytön kustannukset.

 Lue lisää metsätalouden verotuksesta» 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsänhoitotyöt, Oman auton käyttö, Metsänlannoitus, Metsävähennyspohja, Lahjan tai perinnön metsävähennysoikeus
 • Pieni metsäsanasto

  • K M

   Kemera

   ​Ks. kestävän metsätalouden rahoituslaki.

   Kestävän metsätalouden rahoituslaki

   ​Yksityisille metsänomistajille tarkoitettu valtion avustusmuoto, jolla tuetaan tiettyjen metsänhoito- ja perusparannustöiden lisäksi myös metsäluonnon hoitoa.