Metsäsertifiointi

​Metsäsertifioinnin tarkoituksena on osoittaa, että metsää hoidetaan ja käytetään kestävästi. Metsäsertifioinnissa mukana oleva metsänomistaja on sitoutunut sertifioinnin vaatimuksiin, jotka koskevat metsätalouden taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä ulottuvuuksia. Sertifiointivaatimukset ovat eri sidosryhmien yhteistyönä sovittuja periaatteita, joiden toteutuminen käytännössä todennetaan riippumattomalla arvioinnilla.

Metsäsertifiointi perustuu metsänomistajan vapaaehtoisuuteen. Metsänomistaja päättää metsäsertifiointiin osallistumisesta ja siitä mitä sertifiointijärjestelmää käytetään. Suomessa käytössä olevat metsäsertifiointijärjestelmät ovat kansainväliset FSC® ja PEFCTM, joille on olemassa Suomen olosuhteisiin laaditut kansalliset standardit. Nämä kaksi järjestelmää ovat maailmanlaajuisestikin käytetyimmät. Suomen metsistä noin 95 % on PEFC-sertifioituja. Myös FSC-sertifioitu metsäpinta-ala kasvaa tällä hetkellä nopeasti. UPM tarjoaa metsänomistajille vaihtoehtona FSC-sertifiointiin perustuvaa UPM Metsäsertifiointipalvelua.

Kuluttajille tuotteen sertifiointileima kertoo tuotteen kestävyydestä. Jotta tuotetta voidaan myydä sertifioituna, tarvitaan sertifioidun raaka-aineen lisäksi sertifioitu puun hankintaketju. Katkeamattomalla alkuperänhallintaketjulla voidaan osoittaa puun tai siitä valmistetun tuotteen olevan peräisin laillisista lähteistä ja kestävästi hoidetuista metsistä.

Lue lisää UPM:n metsäsertifiointisäännöistä (upm.fi)»

 

 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

UPM Metsäsertifiointipalvelu, FSC® Metsäsertifiointi, FSC®-leimikon suunnittelu, FSC®-metsäsuunnitelma, Metsän kasvatus ja FSC®
  • Pieni metsäsanasto

    • F M P

      Metsäsertifiointi

      Vapaaehtoisuuteen perustuva sopimus, jonka perusteella riippumaton osapuoli tarkastaa (auditoi), että sertifiointiin sitoutuneet tahot toimineet kansallisesti sovittujen kriteerien mukaisesti. Metsäsertifioinnilla osoitetaan metsäteollisuuden asiakkaille, että metsästä saatavat raaka-aineet on tuotettu ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Lähes kaikki Suomen metsät on sertifioitu.