Metsänhoitotöiden toteutus

​Metsänhoitotyöt parantavat metsän puuston laatua. Hyvinhoidetussa metsässä on mukava liikkua ja oikea-aikaisesti hoidettu järeä puusto tuottaa myös rahallisia tuloja. Voit halutessasi osallistua metsänhoitotöihin, tai antaa ammattilaisen hoitaa työn puolestasi

Metsänhoitotyöt ovat edullisia ja niillä varmistetaan metsän terveys ja kasvu aina seuraavaan hakkuuseen asti. Metsälaki velvoittaa metsänomistajaa uudistamaan avohakatun metsän uusilla taimilla tai siemenillä. Metsänhoitotyöt ovat investointi tulevaisuuteen ja kulut ovat vähennyskelpoisia puunmyyntitulon verotuksessa.

Metsänomistaja voi tehdä metsänhoitotyöt itse tai ostaa ne UPM:n kattavasta palveluvalikoimasta. UPM:n metsänhoitotyöt ovat kiinteähintaisia. Kustannuksissa ei tule yllätyksiä, vaan metsänomistaja tietää työn hinnan aina etukäteen. UPM:n metsänhoitotyöt perustuvat osaavaan henkilöstöön, parhaisiin menetelmiin ja laadukkaisiin materiaaleihin.

Lue lisää metsänhoidon palvelupaketeistamme ja yksittäisistä metsäpalveluistamme, kuten Täydennysistutus ja Ruohous 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Raivaussahatyöt, Koneellinen kitkentä, Männyn istutus, Metsänhoidon tavoitteet, Taimikon perkaus ja taimikonhoito
  • Pieni metsäsanasto

    • M N R T

      Nuoren metsän hoito

      Kestävän metsätalouden rahoituslain mukainen työlaji, johon voi sisältyä taimikonhoitoa, nuoren kasvatusmetsän harvennusta ja siihen liittyvää energiapuun korjuuta sekä puiden pystykarsintaa.