Männyn istutus

Mäntyä istutetaan kuivahkoille kankaille sekä maalajiltaan karkeille tuoreille kankaille. 

Istuttamisessa maahan laitetaan esikasvatettu taimi, jolla on hyvät
edellytykset lähteä heti kasvamaan. Istutustiheys männylle on 2000-2200 tainta hehtaarille. Männyn istutus tehdään miestyönä.


Tutustu metsäpalveluihimme
UPM Metsänuudistaminen»
Istutus»
  
 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsänhoitotöiden toteutus, Hallavahakas, Puukaupan ennakko- ja jälkityöt, Metsänhoidon tavoitteet, Metsänuudistaminen
 • Pieni metsäsanasto

  • I K M T U

   Metsä

   Ekosysteemi, joka on puuston ja muun kasvillisuuden peittämä. Metsään kuuluvat maaperä sekä siihen liittynyt elollinen luonto. Metsäekosysteemi ja siihen kuuluvat lajistot ovat jatkuvassa muutostilassa.

   Metsänhoito

   Kaikki ne metsissä tehtävät työt, joiden tarkoituksena on uudistaa tai kasvattaa metsiä kestävästi sekä edistää luonnon monimuotoisuutta ja metsien monikäyttömahdollisuuksia.