Männyn istutus

Mäntyä istutetaan kuivahkoille kankaille sekä maalajiltaan karkeille tuoreille kankaille. 

Istuttamisessa maahan laitetaan esikasvatettu taimi, jolla on hyvät
edellytykset lähteä heti kasvamaan. Istutustiheys männylle on 2000-2200 tainta hehtaarille. Männyn istutus tehdään miestyönä.


Tutustu metsäpalveluihimme
UPM Metsänuudistaminen»
Istutus»
  
 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsänhoitotöiden toteutus, Hallavahakas, Puukaupan ennakko- ja jälkityöt, Metsänhoidon tavoitteet, Metsänuudistaminen
 • Pieni metsäsanasto

  • I K M T U

   Taimikko

   Luontaisesti tai viljellen syntynyt alle kuitupuumittaisten pienten puiden muodostama metsän alku tai nuori metsä, josta ei saa puunmyyntituloja. Taimikkovaihe kestää taimesta ensiharvennusikään.

   Taimikonhoito

   Kaikki taimikon kasvattamiseksi tehtävät hoitotyöt, joita ovat mm. heinäntorjunta, varhaisperkaus ja taimikonperkaus ja -harvennus.