Maisemasuunnittelu

​Maisemasuunnittelu tarkoittaa maiseman huomioonottamista metsän toimenpiteitä suunnitellessa.

Metsät ovat keskeinen elementti suomalaisessa maisemakuvassa. Hakkuilla ja muilla metsätalouden toimenpiteillä on vaikutusta maisemaan. Metsätalouden maisemavaikutuksia voidaan kuitenkin tehokkaasti hallita maisemanhoidollisin keinoin. Metsäsuunnittelussa on mahdollista puuntuotannon ohella korostaa myös muita tavoitteita, vaikkapa maisemanhoitoa.

UPM:n metsäpalveluvalikoimasta löytyy maisemanhoitoa painottava metsäsuunnitelma eli maisemasuunnitelma.  Se pitää sisällään maisemapainotteisen metsäsuunnittelun keskeisiä menetelmiä, kuten säästöpuiden sijoittelu, hakkuiden rajaus pinnanmuodot huomioiden, puulajivalinnat metsänuudistamisessa ja maisema-arvoja edistävät erikoishakkuut. Maisemanhoitosuunnitelman pohjaksi voidaan tehdä myös erillinen maisema-analyysi, jossa kartoitetaan alueen nykytila ja merkittävät maisema-arvot.

Lue lisää UPM Metsäsuunnitelmasta. 


 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ärjänsaaren hoito- ja käyttösuunnitelma, Metsäkäynti, Metsänomistamisen erilaiset tavoitteet, Metsänhoidon tavoitteet, Metsäsuunnitelma
  • Pieni metsäsanasto

    • H M

      Hakkuusuunnitelma

      ​Tietyltä alueelta tiettynä ajanjaksona puutavaralajeittain hakattavaksi suunniteltu puumäärä, joka voidaan hakata kestävyyttä vaarantamatta. Tutuin esimerkki siitä on yksittäisen tilan metsäsuunnitelman mukaiset hakkuuehdotukset seuraavalla 10-vuotiskaudella.