Maakotka

​Aquila chrysaetos, Kungsörn
80–93 cm, siipiväli 190–225 cm, 250 paria

Maakotka on suuri pitkäsiipinen kotka, jonka lento voimakasta. Muutamaa hidasta siiveniskua seuraa lyhyt liito. Kaartelussa siivet ovat loivassa V-asennossa. Nuori lintu on helpoin tuntea: Sen pyrstössä on musta kärkivyö ja valkea tyvi, siivillä näkyy suuret valkeat laikut. Valkoisen määrä vähenee iän myötä ja häviää ensimmäisten elinvuosien jälkeen kokonaan. Kaikissa maakotkan puvuissa on tummanruskeita alueita ja yleensä erottuva vaaleampi kellanruskea niska. Maakotka on muutto- ja paikkalintu. Osa Pohjois-Suomen nuorista kotkista talvehtii eteläisessä Suomessa. Levinneisyys on pohjoispainotteinen. Maakotkan kanta on elpymässä ja lintu lienee hitaasti palaamassa Etelä-Suomeen. Maakotka vaatii vankkarakenteisen pesäpuun, pesimärauhan ja saalistukseen soveltuvia avoimia alueita. Pesäpuu on suojeltu luonnonsuojelulailla. Maakotka on varhainen pesijä. Hakkuita ei tehdä pesän läheisyydessä pesimäaikaan.

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Luonnonmetsät, Uhanalainen rupilisko METSO-verkostohankkeessa, Raita, Rauduskoivu, Kuusi
  • Pieni metsäsanasto

    • A H L M

      Avohakkuu

      ​Uudistushakkuutapa, jossa hakataan metsikön kaikki puut lukuun ottamatta alueelle jätettäviä säästöpuita tai -puuryhmiä. Hakkuun jälkeen saadaan aikaan taimikko siemeniä kylvämällä tai taimia istuttamalla.