Kuusitiainen

​Parus ater, Svartmes
10–11,5 cm, 50 000 paria

Kuusitiainen muistuttaa pienikokoista talitiaista. Keltainen väri siltä kuitenkin puuttuu. Kuusitiaisen selkä on siniharmaa ja vatsa ruskeanharmaa. Päälaki ja laaja kurkkulappu ovat mustat. Parhaana tuntomerkkinä on niskan valkoinen laikku ja siivillä olevat kaksi valkeaa juovaa. Kuusitiainen laulaa korkean kuusen latvassa nopeaa sarjaa ”sittju-sittju sittju-sittju”. Se talvehtii Suomessa tehden vaelluksia etelään. Tiaisista juuri kuusitiainen suosii selvimmin kuusimetsiä ja kuusivaltaisia sekametsiä. Se pesii toisinaan pihapiirien pöntöissäkin ja käy talviruokinnalla.

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Raita, Rauduskoivu, Kuusi, Mänty, Kataja
  • Pieni metsäsanasto

    • L M

      Metsä

      Ekosysteemi, joka on puuston ja muun kasvillisuuden peittämä. Metsään kuuluvat maaperä sekä siihen liittynyt elollinen luonto. Metsäekosysteemi ja siihen kuuluvat lajistot ovat jatkuvassa muutostilassa.