Kuukkeli

​Perisoreus infaustus, Lavsrika
26–29 cm, 40 000 paria

Kuukkeli on suuren rastaan kokoinen varislintu. Se on väritykseltään ruskea, pyrstössä ja siivillä erottuu ruosteenruskeaa. Kuukkeli päästelee erilaisia naukuvia ja karheita ääniä. Se talvehtii Suomessa ja on paikkalintu. Rengastuksen avulla on tosin havaittu yksilöiden siirtyvänkin paikasta toiseen. Kuukkeli elää havu- ja sekametsissä. Sen eteläiset elinympäristöt ovat melko tiheitä ja suojaisia metsiä, jotka eivät ole välttämättä vanhoja. Kuukkeli suosii naavaisia metsiä. Sen levinneisyys on pohjoinen, maan eteläosissa on joitain hajanaisia esiintymiä. Esiintymisalueen etelärajalla elää sekä taantuvia että menestyviä populaatioita. Kuukkeli on varislintuna kaikkiruokainen. Se tekee talvivarastoja naavojen sekaan, puunkoloihin ja kaarnan rakosiin. Kuukkeli on peloton lintu ja hamuaa retkeilijän eväitä Lapissa.

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Rauduskoivu, Kuusi, Mänty, Kehnäsieni, Lehtokeltavalmuska
  • Pieni metsäsanasto

    • L M S

      Metsä

      Ekosysteemi, joka on puuston ja muun kasvillisuuden peittämä. Metsään kuuluvat maaperä sekä siihen liittynyt elollinen luonto. Metsäekosysteemi ja siihen kuuluvat lajistot ovat jatkuvassa muutostilassa.