Rauduskoivun istutus

 

​Istuttamisessa maahan laitetaan esikasvatettu taimi, 
jolla on hyvät edellytykset lähteä heti kasvamaan.

 

Rauduskoivun suositeltava istutustiheys on 1600 tainta hehtaarille. Rauduskoivua istutetaan lehtoihin sekä lehtomaisille- ja tuoreille kankaille, joiden vesitalous on kunnossa. Rauduskoivuja istutetaan aikaisin keväällä ennen taimien silmujen avautumista. Koivua voidaan istuttaa myös kesällä.

 

 
Tutustu UPM Metsänuudistaminen -palvelupakettiimme ja Istutus - metsäpalveluumme.  

  

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Hallavahakas, Metsänuudistaminen, Metsänhoitomenetelmien kehittyminen, Kemera-rahoitus, Taimitarha
 • Pieni metsäsanasto

  • I K M T U

   Taimikko

   Luontaisesti tai viljellen syntynyt alle kuitupuumittaisten pienten puiden muodostama metsän alku tai nuori metsä, josta ei saa puunmyyntituloja. Taimikkovaihe kestää taimesta ensiharvennusikään.

   Taimikonhoito

   Kaikki taimikon kasvattamiseksi tehtävät hoitotyöt, joita ovat mm. heinäntorjunta, varhaisperkaus ja taimikonperkaus ja -harvennus.