Kanahaukka

​Accipiter gentilis, Duvhök
49–64 cm, siipiväli 93–127 cm, 5 500 paria

Kanahaukka on leveäsiipinen ja pitkäpyrstöinen petolintu. Koiras on selvästi naarasta pienikokoisempi. Kanahaukka on sukulaistaan varpushaukkaa tukevampi, pitkäkaulaisempi, lennossa rauhallisempi. Koiraskanahaukka ja naarasvarpushaukka ovat melko samankokoiset. Siiveniskujen välillä liitäessään kanahaukka ei menetä korkeutta kuten varpushaukka. Nuorella kanahaukalla on pitkittäisjuovainen, vanhalla poikittaisjuovainen vatsapuoli. Se talvehtii Euroopassa mutta osa kannasta pysyttelee talven Suomessa. Kanahaukka pesii kuusi- ja sekametsissä, joissa on riittävän järeitä pesäpuita. Pesämetsä on usein tiheäpuustoinen. Pohjoisessa kanahaukka pesii männiköissäkin. Se saalistaa mm. varislintuja, kyyhkyjä, kanalintuja, oravia ja jäniksiäkin. Kanahaukka rauhoitettiin kokonaan vuonna 1989.


Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Rauduskoivu, Kuusi, Mänty, Kehnäsieni, Metsien rakenne
  • Pieni metsäsanasto

    • L M S

      Metsä

      Ekosysteemi, joka on puuston ja muun kasvillisuuden peittämä. Metsään kuuluvat maaperä sekä siihen liittynyt elollinen luonto. Metsäekosysteemi ja siihen kuuluvat lajistot ovat jatkuvassa muutostilassa.