Isokäpylintu

​Loxia pytyopsittacus, Större korsnäbb
16–18 cm, 36 000 paria

Isokäpylinnulla on iso pää, sekä voimakas ja koukkukärkinen nokka. Se eroaa pienemmästä sukulaisestaan nokan perusteella, joka on yhtä pitkä kuin paksu. Etenkin alanokka on pulleampi. Isokäpylintuparvet ovat äänekkäitä. Laulu on melko hiljaista puun latvasta kuuluvaa liverrystä. Isokäpylintu talvehtii Suomessa ja vaeltaa männyn siemensadon mukaan. Se kaivaa järeällä nokallaan siemeniä männyn kävyistä niiden suomut avaten. Isokäpylintua tavataan männiköissä ja mäntyä kasvavissa sekametsissä. Se ruokailee myös mäntytaimikoissa. Esiintyminen vaihtelee huomattavasti seuraten kolmen–viiden vuoden jaksoja männyn siemensadossa. Kannan koko saattaa vaihdella jopa 10 000 ja 100 000 parin välillä. Pikkukäpylintu on isokäpylintua yleisempi. Isokäpylintu on aikainen pesijä. Poikueet vaeltavat syntysijoiltaan jo loppukeväällä.

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Rauduskoivu, Kuusi, Mänty, Kehnäsieni, Lehtokeltavalmuska
  • Pieni metsäsanasto

    • L M S T

      Metsä

      Ekosysteemi, joka on puuston ja muun kasvillisuuden peittämä. Metsään kuuluvat maaperä sekä siihen liittynyt elollinen luonto. Metsäekosysteemi ja siihen kuuluvat lajistot ovat jatkuvassa muutostilassa.