Hiirihaukka

​Buteo buteo, Ormvråk
46–58 cm, siipiväli 110–132 cm, 8 000 paria

Hiirihaukka on leveäsiipinen ja melko tukeva petolintu. Se kaartelee pyrstö levitettynä ja sen siivet työntyvät hieman eteen. Maassamme tavataan hiirihaukan kahta eri alalajia, joiden yleisväritys vaihtelee vaaleasta tummaan. Pyrstö on kuitenkin aina tiheän poikkijuovainen, ja rinnassa näkyy vaalea poikkivyö. Kokemuksen kautta voi oppia siluetti- ja lentotapaerot mm. mehiläishaukkaan verrattuna. Hiirihaukka talvehtii Euroopassa ja viipyy Suomessa pääosin maaliskuusta lokakuuhun. Se talvehtii meillä vain harvoin. Hiirihaukka suosii sekametsiä ja vaatii reviirilleen hakkuuaukeita, avoimia soita tai peltoympäristöä, joilla se saalistaa mm. pikkunisäkkäitä, sammakoita ja matelijoitakin.

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Rauduskoivu, Kuusi, Mänty, Kehnäsieni, Korvasieni
  • Pieni metsäsanasto

    • A H L M S

      Metsä

      Ekosysteemi, joka on puuston ja muun kasvillisuuden peittämä. Metsään kuuluvat maaperä sekä siihen liittynyt elollinen luonto. Metsäekosysteemi ja siihen kuuluvat lajistot ovat jatkuvassa muutostilassa.