Ruohous

​Ruohouksessa taimen päältä poistetaan kasvillisuus, joka varjostaa tai painaa nuorta puun alkua.

Heinäntorjunta ja taimien elinvoimaisuuden tarkkailu ovat olennainen osa metsänuudistamistyön varmistamista. Tuoreita uudistusaloja tulee seurata vuosittain ja tarkastaa varhaishoidon tarve. Taimikon varhaishoito, eli ruohous ja perkaus, on kilpailevan pintakasvillisuuden poistamista kasvatettavien taimien ympäriltä. 

Usein rehevämmillä metsämailla ja varsinkin pellon metsitysalueilla ongelmana on lehtipuuvesakon lisäksi voimakas heinittyminen. Korkeana kasvavat heinät, horsmat ja muut kasvit painuvat hennon taimen päälle ja peittävät sen, jolloin taimen pituuskasvu taantuu. Lakoontuva heinä voi myös taittaa taimia, erityisesti lumipeitteen alla. Samalla kostean ilman hautomana taimea uhkaavat sienitaudit ja myyrätuhot. Ilman kunnon heinäämistyötä taimikko voi tuhoutua osin tai jopa kokonaan.

Ruohous tai heinääminen tehdään polkemalla, repimällä tai niittämällä pintakasvillisuus taimien ympäriltä. Apuvälineenä voi käyttää sirppiä, raivausveistä, ruohoterällä varustettua raivaussahaa, myös sählymaila käy heinän taittajaksi. Hyvä ajankohta heinäystyölle on syksyllä, kun vihreät havupuiden taimet on helppo löytää kellastuneen heinän seasta.     

Taimikon varhaishoitoon saat neuvoa UPM metsäasiakasvastaavalta.

Tutustu Ruohous -metsäpalveluumme»    
 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Raivaussahatyöt, Taimikon perkaus ja taimikonhoito, Metsänhoitotöiden toteutus, Koneellinen kitkentä, Metsänhoitomenetelmien kehittyminen
taimikon varhaishoito
 • Pieni metsäsanasto

  • P T

   Taimikon varhaisperkaus

   Tehdään tarvittaessa silloin, kun havupuun taimet ovat noin 0,5–1,5 metrin pituisia. Varhaisperkauksessa poistetaan pienestä taimikosta sitä haittaavaa lehtipuustoa. Kuusentaimikoissa se kannattaa tehdä reikäperkauksena; lehtipuusto poistetaan noin yhden metrin säteellä perattavista taimista. Varhaisperkauksesta on hyvin tärkeä huolehtia. Ajallaan tehtynä se on taloudellinen ja hyvin kannattava toimenpide.

   Taimikonhoito

   Kaikki taimikon kasvattamiseksi tehtävät hoitotyöt, joita ovat mm. heinäntorjunta, varhaisperkaus ja taimikonperkaus ja -harvennus.