Harmaapäätikka

​Picus canus, Gråspett
27–32 cm, 2 000 paria

Harmaapäätikan selkäpuoli on vihreä, pää harmaa, ja koiraalla on punainen otsa. Harmaapäätikan voi sekoittaa vain vihertikkaan, joka on meillä erittäin harvinainen satunnaisvieras. Harmaapäätikka talvehtii Suomessa. Sen kanta on painottunut maan lounaisosiin, mutta se pesii harvakseltaan Keski-Suomessakin. Pesiä löytyy jalopuumetsissä, lehti-, seka- ja mäntymetsissäkin. Harmaapäätikka suosii kuitenkin haavikoita. Sen laulu on voimakas laskeva ja loppua kohti harveneva huutosarja. Soidinrummutus on melko heikko, ja kestääkin vain noin 1,5 sekuntia. Harmaapäätikka syö hyönteisiä, etenkin muurahaisia. Se hyötyy haavan suosimisesta säästöpuuna.


Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsien rakenne, Rauduskoivu, Kuusi, Mänty, Kehnäsieni
  • Pieni metsäsanasto

    • L M S

      Metsä

      Ekosysteemi, joka on puuston ja muun kasvillisuuden peittämä. Metsään kuuluvat maaperä sekä siihen liittynyt elollinen luonto. Metsäekosysteemi ja siihen kuuluvat lajistot ovat jatkuvassa muutostilassa.