Harmaapäätikka

​Picus canus, Gråspett
27–32 cm, 2 000 paria

Harmaapäätikan selkäpuoli on vihreä, pää harmaa, ja koiraalla on punainen otsa. Harmaapäätikan voi sekoittaa vain vihertikkaan, joka on meillä erittäin harvinainen satunnaisvieras. Harmaapäätikka talvehtii Suomessa. Sen kanta on painottunut maan lounaisosiin, mutta se pesii harvakseltaan Keski-Suomessakin. Pesiä löytyy jalopuumetsissä, lehti-, seka- ja mäntymetsissäkin. Harmaapäätikka suosii kuitenkin haavikoita. Sen laulu on voimakas laskeva ja loppua kohti harveneva huutosarja. Soidinrummutus on melko heikko, ja kestääkin vain noin 1,5 sekuntia. Harmaapäätikka syö hyönteisiä, etenkin muurahaisia. Se hyötyy haavan suosimisesta säästöpuuna.


Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsien rakenne, Rauduskoivu, Kuusi, Mänty, Kehnäsieni
 • Pieni metsäsanasto

  • L M S

   Sekametsä

   Kahden tai useamman puulajin muodostama metsikkö. Nykyään pyritään metsiä kasvattamaan usein sekametsinä ja niin, että myös viljellen uudistetuissa havumetsissä on noin 10 %:n lehtipuuosuus.

   Säästöpuu

   Avohakkuualoille pysyvästi jätettävät puut tai puuryhmät, joiden tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta ja kaunistaa maisemaa.