Arvonlisäverotus

​Mikäli metsänomistajan liiketoiminnan myynti ylittää tilikaudella 10000 euroa (vuoden 2015 loppuun asti raja oli 8500 e), pitää hänen jättää verohallinnolle perustamisilmoitus arvonlisäverovelvolliseksi. Vaikka myynti ei ylittäisikään 10000 euroa tilikaudella, voi metsänomistaja myös hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi.

Arvonlisävero ei koidu metsänomistajan rasitteeksi, vaan se on ns. läpikulkuvero. Puun ostaja tilittää kauppahinnan lisäksi metsänomistajalle arvonlisäveron, jonka metsänomistaja taas maksaa verottajalle. Metsätalouden harjoittamiseen liittyvien menojen arvonlisäveron metsänomistaja saa palautuksena takaisin.

Metsänomistajat ovat yleensä arvonlisäveron vuosimenettelyssä. Tällöin kausiveroilmoitus pitää jättää verovuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja myynnistä saatu arvonlisävero maksetaan verottajalle helmikuun loppuun myös.

UPM tarjoaa puukauppa-asiakkailleen metsäveroilmoituksen täyttöpalvelua, missä kirjanpidon ammattilaiset täyttävät metsänomistajan puolesta metsätalouden veroilmoituslomakkeet. Palvelu on maksullinen ja verovähennyskelpoinen metsätalouden verotuksessa.

Lue lisää UPM Metsäveropalvelusta.

 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Puun myyntitulon verotus, UPM Metsäveropalvelu, Metsävähennyspohja, Metsänhoitotyöt, Kemera-tuki
  • Pieni metsäsanasto

    • A M

      Alv

      ​Arvonlisävero. Ostaja maksaa veron puukaupan yhteydessä arvonlisäverolliselle myyjälle, joka tilittää puukauppatuloista saamiensa ja metsätalouteen liittyvistä ostoista maksamiensa arvonlisäverojen erotuksen verottajalle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.