Ympäristötuet

Ympäristötuki on raha, jota omistaja voi hakea valtiolta metsän suojelun tai luonnonhoidon korvaukseksi. 

Maanomistajalla on kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) kautta mahdollisuus hakea metsätalouden ympäristötukea vapaaehtoiseen suojeluun ja rahoitusta metsäluonnon hoitohankkeisiin. Metsänomistajalle korvataan toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset ja tulonmenetykset. Kohde, jolle ympäristötukea tai rahoitusta haetaan, jää aina metsänomistajan omistukseen.

Ympäristötuki on tarkoitettu ensisijaisesti metsälain tarkoittamien, erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämiseen. Kohteet, joihin ympäristötukea myönnetään, jätetään normaalin metsätalouden ulkopuolelle. Metsätalouden ympäristötuen sopimuskausi on 10 vuotta. Tuki on verovapaa ja korvaus maksetaan sopimuskauden alussa.

Luonnonhoitohankkeessa on kyse kertaluontoisesta elinympäristön hoidosta ja kunnostuksesta, joka perustuu maanomistajan vapaaehtoisuuteen. Kunnostuskohteista tehdään sopimukset maanomistajien kanssa. Tuki kattaa hankkeen kulut kokonaan ja sen tuloksena maanomistaja saa hoidetun, kunnostetun luontokohteen.

Sopivia luonnonhoitokohteita ovat esimerkiksi kunnostusta kaipaavat pienvedet, vesitaloudeltaan muuttuneet rehevät suot ja harjujen paahde-elinympäristöt. Lisätietoa luonnonhoitohankkeiden tuesta ja toteutuksesta saat UPM:n metsäasiakasvastaavalta.

Tutustu myös UPM Metsän vesitaloudenhoito -palveluun. 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Arvokkaat elinympäristöt, Kylmänkukka UPM:n harjuluontohankkeessa, Lähde on kuin jalokivi, Metsiemme harjukasveja, Metsien monimuotoisuus
  • Pieni metsäsanasto

    • A K L

      Avainbiotooppi

      ​Pienikokoinen, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokas elinympäristö, jossa yleensä esiintyy harvinaisia tai vaateliaita eläin- tai kasvilajeja. Avainbiotooppeja ovat mm. lehdot ja luonnontilaiset purot varsineen. Metsälaissa määritellyt avainbiotoopit säilytetään metsätalouden toimenpiteitä tehtäessä luonnontilaisina.