Vesiekosysteemit

Vesistöt ja pienvedet sekä niiden rantametsät tarjoavat elinympäristöjä monille eliölajeille, ja vesiekosysteemi tarkoittaa tätä eliöiden ja ympäristön kokonaisuutta.

Hakkuissa ja metsänhoidon toimissa, kuten lannoituksessa ja maanmuokkauksessa, veteen tai sen läheisyyteen perustuvat elinympäristöt huomioidaan suojavyöhykkeitä jättämällä ja vesiensuojelusta huolehtimalla.

Testaa metsäpersoonasi. Tee hauskoja metsätestejä» 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsien monimuotoisuus, Arvokkaat elinympäristöt, Lahopuu, Luontaiset puulajit, Metsien rakenne
  • Pieni metsäsanasto

    • L S V

      Luonnon monimuotoisuus

      Sillä tarkoitetaan lajien välistä ja niiden sisäistä perimän aiheuttamaa vaihtelua, lajien ja niiden elinympäristöjen runsauden vaihtelua ja myös elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutusta.