Vesiekosysteemit

Vesistöt ja pienvedet sekä niiden rantametsät tarjoavat elinympäristöjä monille eliölajeille, ja vesiekosysteemi tarkoittaa tätä eliöiden ja ympäristön kokonaisuutta.

Hakkuissa ja metsänhoidon toimissa, kuten lannoituksessa ja maanmuokkauksessa, veteen tai sen läheisyyteen perustuvat elinympäristöt huomioidaan suojavyöhykkeitä jättämällä ja vesiensuojelusta huolehtimalla.

Testaa metsäpersoonasi. Tee hauskoja metsätestejä» 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsien monimuotoisuus, Arvokkaat elinympäristöt, Lahopuu, Luontaiset puulajit, Metsien rakenne
  • Pieni metsäsanasto

    • L S V

      Suojavyöhyke

      Vesistön tai muun tärkeän luontokohteen ja metsätalouden toimenpidealueen väliin jätettävä koskematon tai erityisohjein käsiteltävä alue. Sen tavoitteena on vesistön tai muun luontokohteen suojelu toimenpiteen vaikutuksilta. Tunnetaan myös nimellä suojakaista.