UPM Taimikonhoito

Taimikonhoidolla varmistetaan metsänuudistamisessa perustetun taimikon hyvä kehittyminen nuoreksi kasvatusmetsäksi. Tässä vaiheessa poistetaan mahdolliset kasvatettavan puulajin ylimääräiset puut ja liika lehtipuusto.

UPM Taimikonhoito -palvelu toteutetaan Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion hyvän metsänhoidon suositusten ja UPM Metsän omien täydentävien ohjeiden mukaisesti. Ohjeistukseen sisältyy luonnonhoidon huomioiminen, jolla metsän monimuotoisuus varmistetaan.

Taimikonhoidon jälkeen taimikko varttuu tasaisena ja laadukkaana. Taimikonhoidon tuloksena saadaan elinvoimainen ja arvokas metsä, joka sitoo hiiltä ja mahdollistaa metsänomistajalle parhaan mahdollisen tuoton tulevaisuudessa. Oikea-aikaisesti toteutettu taimikonhoitotyö säästää metsänhoidon kokonaiskustannuksia.

UPM Taimikonhoito on palvelutuote, jolla saat taimikkosi tuottamaan. Palvelu kattaa suunnittelun, toteutuksen ja tarvittavat ilmoitukset. 

Lue lisää ja pyydä tarjous» 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

UPM Metsänuudistaminen, Metsänhoitotöiden toteutus, Metsäpalvelut. Tehdään yhdessä toiveidesi metsä. , Metsäpalvelu, Raivaussahatyöt
  • Video

  • Pieni metsäsanasto

    • T

      Taimikonhoito

      Kaikki taimikon kasvattamiseksi tehtävät hoitotyöt, joita ovat mm. heinäntorjunta, varhaisperkaus ja taimikonperkaus ja -harvennus.