UPM Säästöpuuryhmän poltto

Säästöpuuryhmä on hakkuun yhteydessä palstalle pystyyn jätettävä joukko puita. Puut jätetään pystyyn luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Polttamalla säästöpuuryhmä myöhemmin parannetaan biodiversiteettiä entisestään.

Nykymuotoisen metsätalouden ja tehokkaan palontorjunnan seurauksena luonnonmukaiseen metsänkiertoon kuuluvat paloalueet ovat käyneet harvinaisiksi. Elinympäristönä ne ovat kuitenkin erittäin arvokkaita useille eliöille, mm. erilaisille kovakuoriais- ja sienilajeille.

Säästöpuuryhmän poltolla voidaan merkittävästi lisätä alueen lajirunsautta ja monipuolistaa paikallista metsä- elinympäristöä. Useat lajit voivat hyödyntää jo pientäkin paloaluetta.

Tutkimusten mukaan palanutta puuta ja maaperän pinta- kerrosta suosivat eliö löytävät nopeasti tiensä tällaiselle kohteelle.

UPM Säästöpuuryhmän poltto tuo metsääsi lajirunsautta ja monimuotoisuutta – palvelutuote, joka kattaa kaikki vaiheet suunnittelusta polton jälkeiseen lajistokehityksen ennusteeseen. 

Lue lisää ja pyydä tarjous​

 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsien rakenne, Metsäluonnon monimuotoisuuden edistäminen, Metsiemme kovakuoriaisia , Kylmänkukka UPM:n harjuluontohankkeessa, Kulotus
 • Pieni metsäsanasto

  • B K S

   Säästöpuu

   Avohakkuualoille pysyvästi jätettävät puut tai puuryhmät, joiden tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta ja kaunistaa maisemaa. 

   Säästöpuuryhmän poltto

   Säästöpuuryhmän poltto on UPM:n luonnonhoitopalvelu, jolla säästöpuuryhmä polttaen luodaan paloalueilla viihtyvälle eliöstölle hyvät elinolosuhteet.