UPM Metsäveropalvelu

​Metsätaloudesta saadun tulon verotus perustuu todellisiin tuloihin ja menoihin. Puun myyntitulon verotuksessa huolellinen metsätalouden tulojen ja menojen kirjaaminen on hyvää taloudenpitoa. Näin metsäveroilmoituksen tekeminen myös helpottuu. Puun myyntitulojen tiedot verottaja saa sekä puunostajien vuosi-ilmoituksista että metsänomistajien veroilmoituksista. Vähennysten ilmoittaminen ja verosäästöjen saaminen sen sijaan ovat metsänomistajan oman huolellisuuden varassa.

Metsäverotuksen osakysymyksiä ovat esimerkiksi:
• puun myyntitulon määräaikaiset verohuojennukset
• metsävähennys ja menovaraus
• vuosimenoina vähennyskelpoiset kulut
• poistot koneista, ojista ja teistä sekä rakennuksista
• metsätalouden matkakulut.

Metsätalouden veroilmoitukset hoituvat vaivattomasti UPM Metsäveropalvelun avulla. Lähetät vain metsätalouden tulojen ja menojen tositeaineiston yhteistyökumppanimme tilitoimistoon ja kirjanpidon ammattilaiset hoitavat puolestasi metsätalouden veroilmoitukset ja lähettävät ne verottajalle. Palveluun sisältyy myös tositeaineiston säilyttäminen.

Lue lisää UPM Metsäveropalvelusta.

 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Puun myyntitulon verotus, Arvonlisäverotus, Metsävähennyspohja, Metsänhoitotyöt, Kemera-tuki
 • Pieni metsäsanasto

  • A M

   Metsäverotus

   Metsätalouden tulosta maksettava vero, joka on vuoden 2005 jälkeen perustunut myynneistä kertyneisiin tuloihin vähennysten jälkeen.

   Myyntiverotus

   Puun myyntituloihin perustuva metsäverotus, jonka mukaan tuloja verotetaan pääomatuloina ja niille määrätyllä veroasteella.