UPM Metsän arvio

​Metsän arvon määrittäminen tulee tyypillisesti tarpeelliseksi metsätilan sukupolvenvaihdoksessa, perunkirjoituksessa tai myytäessä metsätila vapaille markkinoille. Metsän arvio auttaa hallitsemaan metsätilan omistajavaihdosta ja sisältää arvion myös tilalla hakattavissa olevasta puustosta ja sen arvosta.

Metsän arvio on summa-arvomenetelmällä tehty laskelma metsätilalla
olevien metsien arvosta. Summa-arvomenetelmässä lasketaan yhteen metsän omaisuusosat, joiden kokonaisarvoa korjataan kohdekohtaisten tekijöiden, kuten sijainnin, kehitysluokkajakauman, metsänhoitotöiden määrän ja niiden vaikeusasteen, tiestön, hakkuumahdollisuuksien, puuston laadun ja maapohjasta perusteella vastaamaan metsän arvoa.

Lue lisää ja pyydä lisätietoja UPM Metsän arvio. 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsänomistamisen erilaiset tavoitteet, Metsänhoidon tavoitteet, Metsäsuunnitelma, UPM Bonvesta Metsätilat, UPM Sukupolvenvaihdos
metsän arvo
  • Pieni metsäsanasto

    • K M

      Kehitysluokka

      Metsiköiden luokittelu niiden kasvuvaiheiden mukaan. Kehitysluokkia ovat aukea mm. uudistusala, taimikko, nuori kasvatusmetsä, varttunut kasvatusmetsä, uudistuskypsä metsä.