UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelman lähtökohtana on metsänomistajan omaan metsään kohdistuvat tavoitteet. Valmis UPM Metsäsuunnitelma on metsänomistajalle oman metsätalouden käsikirja. Se kertoo millainen metsä on nyt ja millaista hoitoa ja hakkuita se tarvitsee lähivuosina, jotta tavoitemetsä toteutuu.

Jokaiselle metsikkökuviolle tehdään metsänomistajan omien tavoitteiden ja metsän tilan mukainen toimenpide-ehdotus. Metsikkökuviokohtaiset tiedot yhdistellään UPM Metsäsuunnitelmassa erilaisiksi yhteenvedoiksi ja teemoiksi, joiden avulla metsänomistajan on helppo suunnitelmallisesti hallita metsäomaisuuttaan.

Metsänomistajan tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan metsäsuunnitelmaa myös painottaa eri tavoin.

Osana UPM Metsäsuunnitelmaa saat käyttöösi myös UPM Verkkometsäsuunnitelman.

Lue lisää ja pyydä tarjous metsäsuunnitelmasta» 

 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsänomistamisen erilaiset tavoitteet, Metsänhoidon tavoitteet, Metsäsuunnitelma, Metsäkäynti, Metsänomistajan oikeudet ja velvollisuudet
  • Pieni metsäsanasto

    • M

      Metsäsuunnitelma

      Metsätilalle tehty metsien hoito- ja käyttösuunnitelma. Tavallisesti suunnitelma tehdään 10 vuodeksi ja siihen sisältyy metsäkartta kuviokohtaisine metsätietoineen ja toimenpide-ehdotuksineen.