UPM Metsänlannoitus

Metsänlannoitus on yleisesti ottaen tuottavin metsätalouden investointi. Ravinnetasapainosta huolehtimalla ja puuston kasvun kannalta tärkeitä ravinteita lisäämällä voi huomattavasti lisätä metsän tuottoa sekä parantaa metsätalouden kannattavuutta. Tuoton lisäys voi olla jopa satoja euroja hehtaarilla – jo yhdellä lannoituskerralla.

Oikein valituilla kohteilla lannoitus lisää arvopuun määrää sekä aikaistaa hakkuumahdollisuuksia ja puukauppatuloja. Ravinne-epätasapainosta kärsivien kohteiden terveyslannoitukseen on mahdollista saada Kemera-tukea.

UPM Metsänlannoitus on vastaus metsätalouden kannattavuuden parantamistarpeisiin – palvelutuote, joka kattaa lannoituksen kaikki vaiheet suunnittelusta toteutukseen.

Lue lisää ja pyydä tarjous» 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsän terveys, Metsänhoidon tavoitteet, Lannoitus, Metsänhoitotöiden toteutus, Metsän henki 2011
  • Pieni metsäsanasto

    • L M

      Metsänhoito

      Kaikki ne metsissä tehtävät työt, joiden tarkoituksena on uudistaa tai kasvattaa metsiä kestävästi sekä edistää luonnon monimuotoisuutta ja metsien monikäyttömahdollisuuksia.