Turvemaiden puunkorjuu

Oikein valittu kohde, sopiva ajankohta ja pehmeään maastoon varusteltu kalusto -kun nämä asiat ovat kunnossa, turvemaiden kesäkorjuu tuottaa laadukasta jälkeä.

Kaikille turvemaille kesäaikainen korjuu ei sovellu, mutta osa talvileimikoiksi suunnitelluista kohteista voidaan hyvin hoitaa sulan maan aikana. Mitä runsaspuustoisempi hakattava kohde on, sitä enemmän siellä on myös maapohjan kantavuutta lisäävää juuristoa. Lisäksi hakkuutähteitä kertyy enemmän, ja niitä voidaan käyttää ajourien vahvistamiseen.

Kantavuus on soilla käytettävän korjuukaluston tärkein ominaisuus. Kun kuormatraktorissa on turvemaiden puunkorjuuseen tarkoitettu pitkä ja leveä telavarustus sekä takana yksi lisäakseli pyörineen, ison koneen paino jakautuu laajalle alalle. Näin pintapaine on samaa luokkaa kuin kumisaappaissa astelevan ihmisen. 

Lisätietoja turvemaiden puunkorjuusta saat UPM:n yhteyshenkilöltäsi

Klikkaa viereistä kuvaa ja katso video turvemaiden korjuusta. 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Puunkorjuu, Kunnostusojitus, Metsätyö ennen ja nyt, Puun kaataminen, Puukaupan ajoitus