Taimikon perkaus ja taimikonhoito

​Taimikon varhaisperkaus on ajankohtaista noin viiden vuoden kuluttua taimien istutuksesta tai kylvöstä. Varhaisperkauksen tavoitteena on varmistaa istutettujen puiden elintila poistamalla haittaava puusto läheltä. Työn voi tehdä metsurityönä tai koneellisesti kitkevällä perkaajalla. Lue lisää koneellisesta kitkennästä.

Metsän eläinten ravintokasvit sekä metsän monimuotoisuutta ylläpitävät puut ja pensaat jätetään kasvamaan varhaisperkauksessa sekä lopullisessa taimikon harvennuksessa.

Kuusen uudistusaloilla voidaan taimikon varhaisperkaus toteuttaa reikäperkauksena. Siinä kasvatettavan puun ympäriltä poistetaan taimen kasvua haittaava puusto 1,0–1,2 metrin säteeltä.

Lopullinen taimikon harvennus tehdään puuston ollessa 3–4 metrin mittaista. Tavoiterunkoluku on 2000-3000 runkoa hehtaarille, josta lehtipuun osuus on noin 10 prosenttia. Kasvatettava lehtipuu nostaa puuston kokonaistuottoa sekä ylläpitää metsän monimuotoisuutta. Lisäksi emäksinen lehtipuukarike on tärkeää maaperän eliöiden hajotustoiminnalle, josta vapautuu ravinteita puiden käyttöön lisäten niiden kasvua.

Perkaus- ja taimikonhoitotarpeiden määrittelyssä UPM:n metsäasiakasvastaava antaa sinulle parhaan arvion hoitotoimenpiteiden ajankohdasta sekä kiinteähintaisen tarjouksen toteutettavasta työstä.

Tutustu taimikonhoidon palveluihimme:

UPM Taimikonhoito
UPM Taimikon konekitkentä
UPM Taimikon konekitkentä ja boorilannoitus
UPM Tuottotaimikko

 

 

  

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Raivaussahatyöt, Ruohous, Koneellinen kitkentä, Metsänhoitomenetelmien kehittyminen, Kemera-rahoitus
  • Video

  • Pieni metsäsanasto

    • K P R T

      Raivaussaha

      Erityisesti taimikonhoitoon ja raivaukseen kehitetty polttomoottorilla käyvä pieni metsätyökone. Raivaussahat painavat noin 7–10 kg. Työskentelyn ajaksi se ripustetaan sahaajan olkapäille ja lantiolle tukeutuviin valjaisiin.