Siirtyykö käyttämätön metsävähennysoikeus?

​Luopujan käyttämätön metsävähennysoikeus siirtyy uudelle omistajalle, mikäli metsätila luovutetaan vastikkeetta eli tila lahjoitetaan tai se siirtyy perintönä. Jos luopuja lahjoittaa vain osan metsävähennysoikeuden piiriin kuuluvista metsistä tai metsätila myydään lahjanluoteisella kaupalla, jatkajalle siirtyy osa käyttämättä olevasta metsävähennysoikeudesta.

Uudelle omistajalle ei siirry luopujan metsävähennysoikeutta lainkaan silloin, kun metsätila myydään kauppahinnalla, joka on yli ¾ käyvästä arvosta.

Kaupan yhteydessä ostajalle muodostuu uutta metsävähennysoikeutta 60 % metsän hankintamenosta.

Tutustu UPM Sukupolvenvaihdos -palveluun.

 
 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsänomistamisen erilaiset tavoitteet, Metsänhoidon tavoitteet, Metsäsuunnitelma, UPM Bonvesta Metsätilat, UPM Sukupolvenvaihdos