Raivaussahatyöt

Raivaussaha on kätevä työkalu pienten haittapuiden poistamiseen. Pikkupuustoa täytyy poistaa esimerkiksi silloin, 
kun se alkaa haitata taimikon kasvua. Raivaussahatöitä voi tehdä itse, tai teettää ammattilaisella.

Uudistushakkuussa metsänuudistamista haittaavat risut poistetaan raivaussahalla mieluiten ennen varsinaista hakkuuta. Tämä toimenpide helpottaa hakkuun jälkeistä maanmuokkausta ja parantaa sen onnistumista ja laatua.

Raivaussahatöiden tarkoituksena on kasvatettavien
nuorten puiden päälle kallistuvat ja varjostavat puut 
pois. Kun metsään on saatu viljelemällä aikaiseksi 0,5–1,0 metrin mittainen taimikko, on kasvatettavien taimien päälle samaan aikaan kasvanut vähempiarvoinen vesakko. Tämä vesakko haittaa puuntaimien kasvua. Viljeltyjen taimien kasvun turvaamiseksi tehdään taimikon varhaisperkaus, jossa poistetaan raivaussahalla viljellyn taimikon päälle kasvanut lehtipuusto.

Kasvatettavan taimikon ollessa 2–5 metrin mittaista tehdään metsässä taimikon harvennus. Harvennuksessa tarkoituksena on valita kasvatettavat taimet (2000–3000 kpl hehtaaria kohden), joista taimikkoa aletaan kasvattaa harvennusmetsäksi.

Joissain tapauksissa raivaustöitä tarvitaan vielä ennen harvennushakkuita, kun harvennusta haittaavat risut poistetaan. Tällä toimenpiteellä parannetaan harvennushakkuun onnistumista, kun korjuuvauriot vähenevät paremman näkyvyyden ansiosta.

Tutustu metsäpalveluihimme UPM Taimikonhoito, Uudistusalan raivaus ja Hakkuun valmistelu. 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Taimikon perkaus ja taimikonhoito, Metsänhoitotöiden toteutus, Ruohous, Koneellinen kitkentä, Metsänhoitomenetelmien kehittyminen
 • Pieni metsäsanasto

  • P R T

   Taimikon perkaus

   Taimikon hoitotyö, jossa poistetaan havupuuntaimikosta sitä haittaava liika lehtipuusto ja harvennetaan taimet sopivaan kasvatustiheyteen niin, että kasvamaan jää mahdollisimman hyvälaatuinen puusto.

   Taimikon varhaisperkaus

   Tehdään tarvittaessa silloin, kun havupuun taimet ovat noin 0,5–1,5 metrin pituisia. Varhaisperkauksessa poistetaan pienestä taimikosta sitä haittaavaa lehtipuustoa. Kuusentaimikoissa se kannattaa tehdä reikäperkauksena; lehtipuusto poistetaan noin yhden metrin säteellä perattavista taimista. Varhaisperkauksesta on hyvin tärkeä huolehtia. Ajallaan tehtynä se on taloudellinen ja hyvin kannattava toimenpide.

   Taimikonhoito

   Kaikki taimikon kasvattamiseksi tehtävät hoitotyöt, joita ovat mm. heinäntorjunta, varhaisperkaus ja taimikonperkaus ja -harvennus.