Pystykauppa

Pystykauppa on puukauppamuoto, jossa metsänomistaja luovuttaa ostajalle hakkuuoikeuden rajattuun alueeseen. Ostaja toteuttaa metsänhakkuusopimuksen mukaiset korjuutoimenpiteet ja vastaa puunkorjuun kustannuksista ja laadusta. Yhdellä sopimuksella voidaan solmia useiden alueiden ja useiden hakkuutapojen käytöstä.

Kaupan hinnoitteluun vaikuttavat monet tekijät: leimikon eli toimenpiteitä varten rajatun alueen koko, puutavaran kuljetusmatka, korjuuajankohta ja hakkuutapa. Metsänhakkuusopimuksessa puumäärät ovat aina arvioita.

Itse sopimuksessa yksilöidään myyjä- ja kiinteistötiedot, määritellään hakattavat alueet sekä sovitaan hakkuutavasta. Metsänhakkuusopimukseen merkitään myös arvioidut puutavaralajimäärät yksikköhintoineen. Näistä koostuu arvioitu kauppasumma. Korjuuajasta ja ennakkomaksuista sovitaan kauppakohtaisesti erikseen. 

Lue lisää UPM Puukaupasta.
  

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

UPM Puukauppa, Puukaupan kulku, Käteiskauppa, Metsäsäätiö-maksu, Puukaupan ennakko- ja jälkityöt
 • Pieni metsäsanasto

  • M P

   Puukauppa

   Puutavaran osto- ja myyntitapahtuma, jossa puu vaihtaa omistajaa ostajan ja myyjän välisen sopimuksen perusteella. Yksityismetsien puukauppaa voidaan tehdä pysty-, hankinta- tai käteiskauppana.

   Pystykauppa

   Puukaupan muoto, jossa metsänomistaja myy ostajalle oikeuden korjata puut sovitulla tavalla. Maksettavaa rahasummaa sanotaan kantorahaksi.