Puutavaran kuljetus

Korjuukohteista puutavara kuljetetaan yleensä puutavara-autoilla joko suoraan loppuvarastoon, rautatien varteen tai vesireittien äärelle. Noin 70 % puusta kuljetetaan maanteitse perille, noin 25 % kulkee junalla ja noin 5 % uitetaan tai laivataan loppukäyttöpaikalle.

Kuljetusten suunnittelussa hyödynnetään nykyaikaisia tietokoneohjelmia, jotta kuljetukset järjestyisivät mahdollisimman tehokkaasti. Ajantasainen paikkatietojärjestelmä ja GPS-paikannus ovat tärkeitä apuvälineitä. Niiden avulla varmistetaan oikea-aikainen teiden kantavuudet huomioonottava puunkuljetus.

UPM käyttää puunkuljetuksiinsa yksityisten yrittäjien sopimusverkostoa.

Klikkaa viereistä kuvaa ja katso video suuren hyötykuorman puutavara-autosta, joka kuljettaa testiajossa puutavaraa UPM:n tehtaiden ja satamaterminaalin välillä. Lue lisää 94-tonnisen pöllirekan testausajoista»

  

 

 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Puunkorjuu, Puutavaralajit, Puun kaataminen, Miten saan tietoa puun hinnoittelusta?, Mitä tarkoittaa kelirikkokelpoinen tie?
  • Video

  • Pieni metsäsanasto

    • G P

      GPS

      ​Global Positioning System. Satelliitteihin perustuva paikannusjärjestelmä. Metsätaloudessa käytettävillä GPS-laitteilla pystytään sijainti määrittämään yleensä muutaman metrin tarkkuudella.