Puun kaataminen

​Puun kaataminen on suunniteltava huolellisesti. Pane merkille tuulen suunta ja voimakkuus, maiseman kaltevuus sekä puunkaatoalueella olevat esteet kuten sähkölinjat, rakennukset ja tiet. Usein puulla on luonnollinen kaatosuunta, joka määräytyy mm. puun kaltevuuden, puun kunnon, oksiston ja lumikuorman mukaan. Varmista ennen puunkaatoa, ettei alueella ole ketään. Puun kaatamisessa turvaväli on vähintään kaksi kertaa kaadettavan puun pituus. Hyvin suunniteltu kaato helpottaa myös seuraavia työvaiheita.

Puunkaato moottorisahalla sisältää monia eri työvaiheita. Vältä onnettomuuksia ja tarpeetonta fyysistä rasitusta käyttämällä oikeaa työtekniikkaa, tarpeellisia turvavarusteita, hyvin toimivaa moottorisahaa ja puunkaadossa tarvittavia apuvälineitä.

Suunnatussa puunkaadossa kaatosuunta määritetään kaatoloven avulla. Puu kaadetaan kaatosahauksella. Kaatoloven ja kaatosahauksen väliin jätetään pitopuu, joka ohjaa puun kaatumaan haluttuun suuntaan. Kaatosahaus voidaan tehdä useilla eri tavoilla, ja sopivin menetelmä valitaan mm. puun koon, maaston kaltevuuden ja moottorisahan koon mukaan.

Ammattitaitoinen metsuri hoitaa puunkaadon sujuvasti ja turvallisesti niin metsässä kuin tontilla. UPM:n erikoispuiden kaatoon erikoistuneet metsurit osaavat neuvoa, mitkä puut kannattaa kaataa ja tarvitaanko kaatoon mahdollisesti lupa viranomaisilta, naapurilta tai taloyhtiöltä.

Lue lisää Metsurin erikoistyöt -palvelusta. 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Puunkorjuu, Pihapuiden kaato, Puutavaran kuljetus, Puutavaralajit, Metsäpalvelut. Tehdään yhdessä toiveidesi metsä.
Puun kaataminen
  • Pieni metsäsanasto

    • P T

      Puutavaralaji

      Metsästä erilaisiin jalostustarkoituksiin hakattu puutavara luokitellaan eri puutavaralajeiksi, esimerkiksi mäntytukeiksi, koivukuitupuuksi tai mäntypylväiksi.